Guardians of Ancora

应用截图

 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图
 • Guardians of Ancora截图

应用描述

Guardians of Ancora (now including Arwyr Ancora, for Welsh-speakers) is a fun, epic parkour adventure game where players have to run, jump, roll and slide their way through stories of the Bible. Choose your Guardian hero, then train and learn the ways of the Guardians before setting off into the world of Ancora. Explore the ancient world of the Bible, meet Jesus, experience the miracles he performed and return light to the city of Ancora. Winner of Premier Digital’s awards ‘App of the year’ and ‘innovative use of media in outreach’.

Ancora is now calling for young heroes to come forward and help rediscover these lost stories and bring the light back to the city! Will you answer the call?

Guardians of Ancora is free to play with no adverts or in-app purchases.

Features

● Play in your chosen language: English or Welsh
● Choose from six different Guardians
● 11 epic Bible quests where you get to meet Jesus and learn about the Bible
● Hours of free Bible videos to stream
● Create amazing works of art in your own art studio
● Over 25 quizzes for you to test your knowledge
● Over 100 firebugs mini-game levels for you to complete and master
● Multi-user support, have up to 3 player profiles stored on one device

Benefits

● Children can learn about the Christian faith in a fun, safe environment
● Discover the amazing truth about Jesus and how to be a Christian
● Children can have fun while doing fun Bible activities

Mae Arwyr Ancora yn gêm antur epig lle mae'n rhaid i chwaraewyr redeg, neidio, rholio a llithro eu ffordd drwy storïau o'r Beibl. Dewis Arwr, yna cael dy hyfforddi yn ffyrdd yr Arwyr cyn mynd i Ancora. Byddi’n darganfod byd hynafol y Beibl, yn cwrdd â Iesu, gweld y gwyrthiau gyflawnodd ac yna’n mynd â’r golau yn ôl i ddinas Ancora. Enillydd Gwobr Ddigidol Premier 'Ap y Flwyddyn' a’r wobr am 'ddefnydd arloesol o’r cyfryngau mewn cenhadaeth'.

Mae Ancora yn galw am arwyr ifanc i wirfoddoli a helpu i ailddarganfod y storïau coll a dod â golau yn ôl i'r ddinas! Wnei di ateb yr alwad?

Mae Arwyr Ancora yn rhad ac am ddim i’w chwarae, heb unrhyw hysbysebion na dim arall sydd raid ei brynu.

Nodweddion

● Gelli chwarae yn Gymraeg neu Saesneg
● Dewis o chwech Arwr gwahanol
● 11 cwest Beibl cyffrous lle byddi’n cwrdd â Iesu a dysgu am y Beibl
● Fideos Beiblaidd i’w gwylio am ddim
● Creu gweithiau celf rhyfeddol yn dy stiwdio gelf dy hun
● Dros 25 o gwisiau i ti weld faint rwyt yn ei wybod
● Dros 100 o lefelau gemau bach i’w cwblhau a’u meistroli
● Aml-ddefnyddwyr - gellir storio hyd at 3 proffil chwaraewr gwahanol ar un ddyfais

Manteision

● Gall y plant ddysgu am y ffydd Gristnogol mewn ffordd hwyliog a diogel
● Gellir darganfod y gwirionedd rhyfeddol am Iesu a sut i fod yn Gristion
● Gall plant gael hwyl gyda gweithgareddau sy’n seiliedig ar y Beibl
评论 0

其他信息

类别: 游戏 儿童游戏

安卓包名: com.dubitlimited.guardiansofancora

开发者:Scripture Union

版本:3.4.0

系统要求:Android 5.1+

文件大小:413.9 MB

包文件类型:XAPK

APKpure站点更新日期:2020年07月15日

本站入库日期: 2020年7月21日 20:00

本站最后更新日期:2020年7月21日 20:00