KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA

应用截图

 • KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA截图
 • KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA截图
 • KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA截图
 • KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA截图
 • KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA截图
 • KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA截图
 • KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA截图
 • KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA截图
 • KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA截图
 • KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA截图
 • KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA截图
 • KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA截图

应用描述

"KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA" là phần mềm hỗ trợ khai báo trung gian, có đầy đủ chức năng khai báo y tế và khai báo di chuyển nội địa, tạo mã QR có giá trị sử dụng tương đương như khai báo trên các website:

1. http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn
2. https://tokhaiyte.vn

- Ứng dụng không lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng.
- Đây không phải là phần mềm chính thức của Bộ Công an và Bộ Y tế.
评论 0

其他信息

类别: 车辆和交通 应用

安卓包名: com.suckhoe.dancuquocgia

开发者:HaVa Company

版本:7.0

系统要求:Android 5.0+

文件大小:6.4 MB

包文件类型:APK

APKpure站点更新日期:2021年09月16日

本站入库日期: 2021年9月6日 09:52

本站最后更新日期:2021年9月16日 09:48